Home » Vägföreningen » Styrelsen

Styrelsen

Är du intresserad att delta i arbetet med våra gemensamma vägar så kontakta valberedningen eller oss i styrelsen.

Styrelsen under verksamhetsåret 2023-2024 har följande sammansättning:

 

 • Henrik Ohlsson, ordförande
 • Lennart Zackrisson, vice ordförande
 • John Hedlund, sekreterare
 • Eleonor Nordkvist, kassör
 • Leif Törnqvist, ledamot
 • Kajsa Murro, suppleant
 • Jonatan Hallgren, suppleant
 • Per Norén, suppleant, webbredaktör
 • Anna-Karin Petrusson, suppleant

 

Valberedningen

 • Björn Dahlin (sammankallande), Jon Lindroth

Revisorer

 • Mats Kaudern (ordinarie)
 • Stefan Freij (suppleant)

Adresslista

Kontaktuppgifter för oss i styrelsen:

Henrik Ohlsson, ordförande
0322-514 67 / 070-540 13 06
henrik.bergsjodal@outlook.com

 

Lennart Zackrisson, vice ordförande
079-300 72 68
zackrissonvb23@hotmail.com

 

John Hedlund, sekreterare
070-321 97 99
hedjohn@hotmail.com

 

Eleonor Nordkvist, kassör
070-992 89 68
eleonornordkvist@hotmail.com

 

Leif Törnqvist, ordinarie
070-565 51 13
leif.tornqvist@telia.com

 

Kajsa Murro, suppleant
070-360 75 79
kajsamurrohagman@gmail.com

 

Jonatan Hallgren, suppleant
070-938 08 32
jonatanhallgren@gmail.com

 

Per Norén, suppleant, webbredaktör
073-526 15 48
per.noren@outlook.com

 

Anna-Karin Petrusson, suppleant