Home » Vägföreningen » Städning

Städning

Det är inte tillåtet att lägga upp grenar, kvistar och annat trädgårdsavfall på allmän platsmark. Trädgårdsavfall kan lämnas på kommunens återvinningscentraler.

Det är värdefullt om ni håller rent i ert närområde, tar bort skräp och papper osv. Ni får mycket gärna klippa gräs vid vägkanter och andra områden utanför er fastighet.

På stationsplan har förpackningsindustrin en återvinningsstation där ni ska källsortera och lämna papper, glas och andra förpackningar.

Vägföreningen ansvarar varken för återvinningsstationen eller stationsplan. Anmäl uppställda skrotbilar och liknande nedsmutsning till kommunen på telefon 0322-61 60 00.