Home » Vägföreningen » Parkering

Parkering

På vägområde samt grönområden inom Västra Bodarnes vägförening är parkering förbjuden. Parkera på den egna tomten eller på mark där parkering är tillåten.

Parkeringar inom området gäller endast personbilar.