Home » Vägföreningen » Grävarbeten

Grävarbeten

Innan ledningsläggning och annan grävning i vägnätet får påbörjas ska ett avtal med vägföreningen upprättas. Klicka på länken nedan för att ladda ned avtal för ledningsläggning. Detta dokument är baserat på ett standardavtal från Riksförbundet Enskilda Vägar (REV), där Västra Bodarnes Vägförening är medlem.

Avtalsmall_ledning

Grävning för att åtgärda akuta problem i existerande ledningar, t.ex. vattenläckor, får utföras utan avtal. Vägföreningens styrelse ska i dessa fall informeras snarast möjligt och vägbanan ska återställas till befintligt skick.