Home » Vägföreningen » Gatubelysning

Gatubelysning

Alingsås kommun är huvudman för gatubelysningen. Västra Bodarnes Vägförening har inget skötselansvar. Felanmälan av mörka lampor, lampor som blinkar, påkörda belysningsstolpar eller belysningsstolpar som saknar stolplucka ska göras på telefon 0322-61 60 00.