Home » Vägföreningen » Felanmälan

Felanmälan

Felanmälan på vägföreningens anläggningar som vägar, dikesrenar, vägmärken, etc. ska göras till Henrik Olsson på telefon 0322-514 67 alt. 0705-40 13 06.

Trasiga lekredskap, gungor, staket och annan trasig utrustning på lekplatser ska anmälas till kommunen. Gör felanmälan på telefon 0322-61 60 00.

Badplatsen vid Bergsjödal sköts av Byalaget.