Home » Vägföreningen » Barmarksunderhåll

Barmarksunderhåll

Sandsopningen avslutas senast den 15 maj varje år. Det innebär att ni i vissa fall får vänta till detta datum innan er väg/gata blir sopad. Under sommarhalvåret utförs asfaltbeläggningar och lagning av vägbanor. Vägföreningen sköter diken och dikesrenar inom vägområdet. Övriga grönområden där vägföreningen har skötselansvaret får växa fritt.