Home » Vägföreningen » Avgift

Avgift

Vägavgift ska betalas av den som står som husägare när debiteringslängden upprättas i början av varje år. Om ni sålt er fastighet före eller efter årsmötet är ni lika fullt betalningsansvarig om ni finns registrerad som ägare detta tillfälle. Är man flera husägare är var och en solidariskt ansvariga för vägavgiften. Vägavgift är en prioriterad fordran.

För 2018 är avgiften (inom parantes anges andelstalet):

  • Permanentfastighet (3.0 andelar)
  • Fritidsfastighet (1.5 andel)
  • Permanentfastighet som ansluter till allmän väg (1.5 andel)
  • Fritidsfastighet som ansluter till allmän väg (1.0 andel)
  • Varje lägenhet i ett hyreshus (2.0 andelar)
  • Jordbruksfastighet (5.0 andelar)
  • Nuvarande andelstal är 300 kr/år