Home » Vägföreningen » Årsmöte

Årsmöte

Föreningsstämma 2022

Ordinarie stämma ska enligt föreningens stadgar hållas i mars månad. Tid och plats kommer att aviseras på denna sida så snart det är beslutat. Kallelse och tillhörande handlingar skickas ut till föreningens medlemmar via post senast 14 dagar innan stämma.

No files found.