Home » Vägföreningen » Adressändring

Adressändring

Skicka gärna ett skriftligt meddelande till vägföreningen när ni sålt er fastighet med uppgift om fastighetsbeteckning, adress, tillträdesdag, ny ägares namn och personnummer. Tänk på att den som står upptagen på debiteringslängden är betalningsansvarig oberoende ifall fasigheten överlåtits.