Home » Byalaget » Läsvärt om Västra Bodarna

Läsvärt om Västra Bodarna

Här kan du läsa om aktuella händelser om Västra Bodarna, observera att länkarna leder till externa sidor och åsikter i reportagen inte behöver vara Byalagets. Trevlig läsning!

Har du tips om andra artiklar som du tycker vi skall länka till så hör av dig till oss –> kontakta oss

Kap 1: Mötet mellan invånare och kommunledning en snöstormig novemberkväll.

Kap 2: Markägaren Göteborg och arrendatorerna, Mossbergska stiftelsens historia, ändringarna i stiftelsestadgarna.

Kap 3: Många synpunkter på kommunens förslag till översiktsplan, från boende, politiska partier, myndigheter med flera. I slutet antyds att det kanske blir ett Kap 4, i mån av tid.