Home » Om Västra Bodarna » C Friluftsskolan

C Friluftsskolan

Friluftsskolan
Friluftsskolan

Enligt testamentet efter Apotekare Fredrik Mossberg skulle hans kvarlåtenskap bl.a. användas till att hjälpa sjuka barn. Man byggde Mossbergska Friluftsskolan på rekordfart 1925 – 1926. Som påpekats i punkt B SOMMARRO / MOSSBERG var inte Mossberg så förtjust i barn men av testamentet att döma måste han ändrat sig med åren.

Enligt testamentet skulle också marken behållas i sin helhet.

Barnen bodde på Friluftsskolan under veckorna och hos föräldrar eller andra anhöriga under helgerna. Utbildningen sköttes av lärare och behandling av sjukvårdspersonal. För att sköta mat, städning och vaktmästeri anställdes många lokala förmågor.

Barnen som var asmatiska fick i ur och skur, och även i snö, ligga för öppet fönster.

Tennisbanan ner för backen mot sjön uppfördes av en grupp tennisspelande sommargäster.

Flera hus i Västra Bodarne har flyttats hit från Liseberg då Göteborgsutställningen monterades ner hösten 1923. Några har dock bara fått sina arkitekter att snegla på Liseberg.

T.ex: Det rosa huset ner förbi tennisbanan med sina små runda fönster påminner om Lisebergs byggnader.

Läs mer »