Home » Om Västra Bodarna

Om Västra Bodarna

Västra Bodarne – en historik vandring med Anders Zackrisson

Byalaget hoppas, att du med denna information, skall få en känsla för hur Västra Bodarne utvecklats under årens lopp. Sammanfattningsvis kan nog sägas att den enskilt viktigaste händelsen var byggandet av järnvägen. När man i dagligt tal talar om Västra Bodarne menar många företrädesvis fastighetsbeteckningarna: Västerbodarne, Hagtorslätt, Bergsjödahl. Men även utmarkerna till: Högen, Vässenbo, Hultebacka, Lycke, Bokö.

Först kommer en historik och sedan några utvalda platser och personer (från A till H) med detaljerad information. Dessa plaster hittar du på nedanstående karta. Skriv gärna ut de olika texterna och promenera dit så kan du på ort och ställe följa med i beskrivningen.

A Stationsplanen
B Sommarro / Mossberg
C Friluftsskolan
D Järnvägen
E Pålsson
F Bergsjödahl
G Löjtnantsslätten / Mjörnviksholm
H Geddas åker

Om du hittar fel i denna publikation eller är av annan mening kontakta oss gärna »

För Västra Bodarnes byalag

Anders Zackrisson

Läs mer